dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

20150303_152854_500

 p_20150303_162047_500

20150303_171111_500

Thực hiện kế hoạch tổ chức hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ" huyện Hương Khê năm 2015. Liên Đội trường tiểu học Hương Xuân đã đưa em Trịnh Nguyễn Ánh Dương học sinh lớp 3b  cùng đội văn nghệ tham gia hội thi "Chúng em kẻ chuyện Bác Hồ" và đạt giải 3. Mặc dù không đạt giải cao trong hội thi nhưng qua hội thi đã tạo cho các em một buổi giao lưu học hỏi, sân chơi bổ ích. Qua hội thi Liên đội cũng đã nhận thấy những ưu khuyết điểm của mình và cũng rút kinh nghiệm cho các cuộc thi sau này đạt kết quả cáo hơn.