dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giao an mien phi,tai lieu giao an mien phi,bai giang giao an mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/23/2015 9:04:41 PM
Filesize: 0.11 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Thứ ba, ngày 10 tháng 2 năm 2015.
Giáo án soạn giảng bằng ” Phương pháp bàn tay nặn bột”
Môn tự nhiên xã hội lớp 2.
Người thực hiện : Nguyễn Thị Châu
Bài : Cây sống ở đâu?

I. Nội dung bài học áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột
Tìm hiểu về cây sống ở đâu?
II. Mục tiêu hoạt động:
- Kiến thức: HS biết cây có thể sống được ở khắp nơi trên cạn, dưới nước , trên không.
- Kĩ năng:Hình thành kĩ năng quan sát, nhận xét, mô tả.
III.Phương pháp tìm tòi:
Phương pháp quan sát tranh ảnh, vật thật.
IV:Chuẩn bị:
- GV: Tranh vẽ SGK
- HS: Giấy A4, màu vẽ , Sách TNXH. Sưu tầm tranh vẽ các loài cây.
V. Tiến trình đề xuất:
a) Đưa ra tình huống xuất phát nêu vấn đề:
GV yêu cầu học sinh mô tả bằng hình vẽ cây mà mình thích vào giấy A4 và dự đoán xem cây đó sống ở đâu?
b) Làm bộc lỗ biểu tượng ban đầu của HS.
- Nhóm trưởng tổng hợp bài vẽ của nhóm mình dán lên bảng của nhóm
- Đại diện các nhóm trỉnh bày.
Ví dụ: Các em so sánh suy nghĩ và đưa ra những thắc mắc cùng loài cây nhưng nơi sống của nó có thể khác nhau do các bạn dự đoán ban đầu .
c) Đề xuất câu hỏi (dự đoán/giả thuyết) và phương án tìm tòi.
Từ những hình vẽ suy đoán của học sinh do các cá nhân đề xuất. GV tập hợp thành các nhóm biểu tượng ban đầu rồi hướng dẫn hs so sánh sự giống nhau và khác nhau của các hình vẽ trên sau đó giúp các em đề xuất các câu hỏi liên quan đến nội dung kiến thức tìm hiểu về cây sống ở đâu?
Ví dụ : Cây cam sống ở đâu?
Cây mít sống ở đâu?
Cây sống ở đâu?
......
GV tổng hợp các câu hỏi của các em chỉnh sửa với nội dung tìm hiểu về cây sống ở đâu.
- Gv tổ chức cho hs thảo luận đề xuất phương án tìm tòi để biết được cây sống ở đâu.
(HS có thể đưa ra nhiều cách khác nhau nhưng GV chọn cách quan sát vật thật)
d) Thực hiện phương án tìm tòi.
- GV yêu cầu học sinh viết câu trả lời vào vở ghi chép thực hành tự nhiên xã hội
- Nhóm trưởng thảo luận trong nhóm và đưa ra câu trả lời đúng nhất.
e) Kết luận kiến thức.
- GV tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả.
- GV cho hs mở sách TNXH quan sát hình vẽ trong sách và nêu tên các loài cây và cho biết cây đó sống ở đâu.
- GV cho hs sinh kết luận : Cây có thể sống ở khắp mọi nơi : trên cạn, dưới nước, trên không.
*) GV tổ chức cho hs chơi trò chơi.
- GV nêu tên trò chơi : Thi nói về loài cây.
- Phổ biến luật chơi.
- Các nhóm tổ chức chơi.
- GV nhận xét tuyên dương các nhóm chơi.
*) GV cho hs liên hệ : Các em phải làm gì để bảo vệ cây xanh?
Yêu cầu hs nhắc lại : Cây có thể sống ở đâu?
GV chốt bài học và dặn dò.

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI TIẾT 25
MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG TRÊN CẠN.
I. Mục tiêu:
- Biết nói tên được một số cây sống trên cạn. Nêu được ích lợi của những loại cây đó.
- Hình thành và rèn luyện cho học sinh kĩ năng quan sát, mô tả.
- Có ý thức bảo vệ cây xanh
II.Chuẩn bị :
- Học sinh: Sưu tầm 1 số loại cây sống trên cạn (tranh cảnh,cây thật).
- GV : Tranh anh về một số loài cây sống trên cạn.
III. Các hoạt động dạy học :
A. Khởi động :
- Gv gọi hs trả lời lại 1 số câu hỏi trong bài “ Cây sống ở đâu?”
+ Cây sống ở đâu?
+ Kể tên 1 số cây sống trên cạn (dưới nước) mà em biết?
- Nhận xét, tuyên dương những hs trả lời đúng.
B.Bài mới
* Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta tìm hiểu về chủ đề tự nhiên bài học đầu tiên đó là “Một số loại cây sống trên cạn “ .
1. Hoạt động 1 :Nhận biết một số loài cây