dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2014-2015 của sở giảo dục và đào tạo hà tĩnh

Căn cứ kế hoạch 196/KH- SGD& ĐT ngày 09 /02/2015 của sở Giáo dục và đào tạo về kế hoạch đưa dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh vào trường tiểu họcvà nhiệm vụ trong tâm của học kỳ II, năm hoc 214-215 cấp TH của phòng giáo dục Huyện Hương Khê về việc đưa dân ca ví giăm Nghệ Tĩnh vào các trường TH nhằm báo tồn và phát huy giá trị văn hóa nhân loại

Ngày 3/5/ 2015, trường tiểu học Hương Xuân đã Thành lập câu lạc bộ dân ca ví, giặm và đã ra mắt được các tiết  mục rất đặc sắc do cô và trò biểu diễn. từ ngày thành lâp câu lạc bộ tới nay dược các em đón nhận và sinh hoạt rất hào hứng và bạn nào cũng thích thú.

Sau buối ra mắt của câu lạc bộ dân ca ví, giặm đã để lại cho giáo viên và học sinh một dấu ấn rất sâu đậm.