dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Được sự quan tâm của lãnh đạo huyện, của ngành và sự đầu tư của địa phương, ngày 9 tháng 4 năm 2015 nhà Giáo dục thể chất của trường tiểu học Hương Xuân chính thức được bỏ móng và triển khai xây dựng.

photo1_6_500

photo2_2_500_01

Ngôi nhà có diện tích tổng thể là 14,4 x 9 = 130 m2  được quy hoạch ngoảnh mặt ra sân bóng mi ni của trường và  ngay bên cạnh cổng trường. Ngôi nhà làm xong sẽ là nơi diễn ra muôn vàn hoạt động để nâng cao sức khỏe và các hoạt động giáo dục đức – trí – thể - mỹ cho các em, là nơi để tổ chức các hoạt động tập thể khi trời mưa gió, là nơi tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, … Đây đúng là ngôi nhà mà chúng tôi đang mong đợi.

Rất cảm ơn chủ trương đúng đắn của Bộ, của Sở, của ngành và cảm ơn sự chỉ đạo quyết liệt của huyện, sự quan tâm của địa phương đến trường và đến học sinh, chúng tôi hứa sẽ sử dụng và phát huy hết chức năng của nhà GDTC trong tất cả các hoạt động của trường.